Course image Здоров'я людини_Університет-Кондес
Кафедра туризму

Навчальна програма дисципліни “Здоров’я людини” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки молодшого спеціаліста для всіх спеціальностей та напрямів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання забезпечення безпечної взаємодії людини з середовищем проживання і захисту населення від небезпек у надзвичайних ситуаціях та санітарія, гігієна праці, техніка безпеки, законодавство у сфері охорони праці.