Courses

Course image Course for adaptation of the foreign students
Управління міжнародного співробітництва

The adaptation course for international students is integrated into the Moodle platform. It includes modules on Ukrainian culture, EU values, Rights and obligations of an international student, migration issues, legalisation of educational documents, social integration and practical information. All enrolled international students have unlimited access to the materials during the whole period of study.This course is not a part of the curriculum, but it is mandatory for all international students. Course image Іноземна мова_КЕПІТ-Калетинська
Коледж
Мета курсу вивчення та вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію студентів; поглибити знання із граматики, розібрати структуру складних речень англійської мови.
Course image Захист України
Коледж

Головна мета навчання предмету “Захист України” військово-патріотичне виховання, надання початкових знань з  військової справи, медико-санітарної підготовки, цивільної оборони, формування психологічної готовності до військової служби, удосконалювання фізичних та морально-вольових якостей. розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, практичні навички та якості, необхідні майбутньому воїну, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.


Course image Українська мова_КЕПІТ-Новак
Коледж

Досконале знання української мови як державної, високий рівень культури усного й писемного мовлення є свідченням високого особистісного розвитку молодого громадянина України, майбутнього спеціаліста. Вивчення української мови в закладах освіти, що здійснюють підготовку молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти, спрямоване на підвищення рівня грамотності студентів, удосконалення їхньої культури мовлення в цілому, формування мовних і мовленнєвих компетентностей, становлення активної громадянської позиції, розвиток пізнавальних і творчих здібностей, кращих людських якостей, стимулювання ініціативності, здатності аналізувати свої дії, приймати самостійні рішення.


Course categories