Courses

Course image Етика ділового спілкування: ораторське мистецтво, риторика, культура спілкування_КЕПІТ-Новак
Коледж

Курс передбачає оволодіння практичними навичками ділової, міжособистісної та публічної комунікації, розвиток та практичне використання загальних та професійних (фахових) компетентностей, а саме навичок міжособистісної взаємодії, комунікації та співробітництва. Набуваються здатності ефективно спілкуватися, виступати перед аудиторією, доводити свої думки до слухачів, уміння встановлювати контакт та переконувати. Дотримання мовного етикету є складовою культури спілкування та впливає на особистий і організаційний авторитет.

Головний акцент робиться на дієвих засобах ораторського мистецтва у налагодженні комунікацій , створення позитивного іміджу майбутнього працівника.

Разом із тим володіння комунікативними компетентностями та прийомами риторики дає більші можливості для кар'єрного зростання.