Course image Іноземна мова_КЕПІТ-Калетинська
Коледж
Мета курсу вивчення та вживання нових лексичних одиниць; вдосконалювати навички усного мовлення й читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію студентів; поглибити знання із граматики, розібрати структуру складних речень англійської мови.
Course image Захист України
Коледж

Головна мета навчання предмету “Захист України” військово-патріотичне виховання, надання початкових знань з  військової справи, медико-санітарної підготовки, цивільної оборони, формування психологічної готовності до військової служби, удосконалювання фізичних та морально-вольових якостей. розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, практичні навички та якості, необхідні майбутньому воїну, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.


Course image Українська мова_КЕПІТ-Новак
Коледж

Досконале знання української мови як державної, високий рівень культури усного й писемного мовлення є свідченням високого особистісного розвитку молодого громадянина України, майбутнього спеціаліста. Вивчення української мови в закладах освіти, що здійснюють підготовку молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти, спрямоване на підвищення рівня грамотності студентів, удосконалення їхньої культури мовлення в цілому, формування мовних і мовленнєвих компетентностей, становлення активної громадянської позиції, розвиток пізнавальних і творчих здібностей, кращих людських якостей, стимулювання ініціативності, здатності аналізувати свої дії, приймати самостійні рішення.