Course image Проєктна практика
Кафедра дизайну

Мета проєктної практики: є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі їх майбутньої професії, формування у них знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Course image Основи світлотехніки_Бердинських
Кафедра дизайну

Мета викладання дисципліни - набуття у студентів знань в галузі світлотехніки, необхідних для проектування природного та штучного освітлення в інтер’єрах, створення комфортного життєвого середовища під впливом сонячного та штучного світла.

Завданнями є:

набуття знань про величини і одиниці; методи кількісної оцінки випромінювання; характеристики світлового поля; загальні закони перетворення випромінювання;
виконувати розрахунки природного та штучного освітлення приміщень громадських та житлових будівель;
набуття професійних навичок у проектуванні освітлення житлових та громадських приміщень.

Course image Виконання кваліфікаційної роботи_Дипломний проект
Кафедра дизайну

В даному курсі будуть розміщуватись усі методичні матеріали щодо виконання кваліфікаційної роботи, вимоги до оформлення, зразки виконання. Буде надаватись важлива інформація по календарному плану виконання проекту, тощо.