Організація_будівельних_робіт_4_курс_Бердинських_С_О
Вибіркові ОК

Мета викладання дисципліни. Формування у студентів теоретичних знань в галузі будівництва, необхідних для організації та контролю за процесом практичної реалізації дизайн-проекту інтер’єру.

Завданнями є:

- отримання знань щодо різновидів будівельних робіт, вимог щодо якості їхнього виконання;
- формування навичок у складанні кошторису ремонту;
- набуття знань про нові технології будівництва та сучасні інструменти;
- вивчення властивостей будівельних матеріалів для інтер’єрних робіт;
- розуміння технологій реалізації інтер’єрного проекту, послідовності виконання ремонту;
- набуття навичок у складанні календарного плану будівельних робіт.