Course image Логістичний сервіс_Пазєєва Г.М.
Кафедра управлінських технологій

«Логістичний сервіс» є обов'язковою дисципліною освітнього компоненту складової навчального плану. Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальності, що входить до галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, освітньої програми «Комерційна логістика». Вивчення цієї дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Здобувачі отримують теоретичні знання організації та технологій надання послуг у різних сферах підприємницької діяльності, методи розрахунку економічної доцільності та ефективності функціонування сервісних фірм; уміння планувати та контролювати діяльність підприємств, що надають логістичні послуги, приймати оптимальні рішення з урахуванням специфіки конкретної галузі; навички використання нормативно-довідкової літератури при плануванні надання сервісних логістичних послуг на підприємствах виробничої та невиробничої сфери.