Вступ до фаху
Циклова комісія з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін юридичної підготовки

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» є необхідним елементом загальнотеоретичної професійної підготовки майбутнього юриста в Україні. Це пояснюється необхідністю побудови в Україні демократичного суспільства та правової держави, що базується на загальнолюдських цінностях, як верховенство права та забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Знання отриманні під час вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» будуть дороговказом у професійній діяльності майбутнього юриста.

Навчальна дисципліна має ввести майбутнього юриста у зміст своєї спеціальності, ознайомити його з місцем і значенням юридичної професії в суспільстві, розкрити основні вимоги, що висуваються до юриста, надати загальне уявлення про засади, норми, вміння та навички, які він повинен опанувати, аби відповідати своєму професійному призначенню.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні знання про професійні і особові якості юриста, вивчення специфіки соціальної регуляції їхньої професійної діяльності, розкриття системи формування світогляду фахівця. В процесі вивчення дисципліни студенти одержують цілісне уявлення про необхідні практичні аспекти юридичної діяльності.