Дискретна математика_Мічківський С.М.
Циклова комісія з математики

Дискретна математика – галузь математики, що вивчає властивості будь-яких дискретних структур. В ході оволодіння матеріалами дисципліни студенти вивчають наступні галузі науки: теорія множин, відношення, елементи комбінаторного аналізу, графи, бінарні відношення та інші.