Тут знаходяться всі курси, які викладаються на кафедрі комп'ютерних наук

Зображення курсу Computer Vision (Комп'ютерний зір) - Колосов О.А.
Кафедра комп'ютерних наук

Дисципліна «Computer Vision (Комп'ютерний зір)» допомагає здобувачам вищої освіти ознайомитись з основами сучасної обробки зображень, методів вирішення типових задач аналізу фото і відео даних. Отримані компетенції допоможуть в майбутньому: використовувати програмні засоби для зчитування, обробки, збереження зображень; обирати метод обробки залежно від типу задачі, що вирішується; оцінювати якість використання обраних методів. Опановані знання основ методів комп'ютерного зору можуть допомогти у ефективному настроюванні гіперпараметрів моделей обробки даних зображення.Зображення курсу SWEBOK та основи програмної інженерії - Мушинський О.Ю.
Кафедра комп'ютерних наук

Метою курсу є вивчення принципів і практик програмної інженерії. Теми включають аналіз вимог до програмного забезпечення, методології проектування, тестування програмного забезпечення та обслуговування програмного забезпечення. Опис побудови програмної системи з використанням різних моделей життєвого циклу. 

Зображення курсу Microsoft office (Word, Excel, Outlook …) - Мічківський С.М.
Кафедра комп'ютерних наук

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення:

 • пакет Ms Office (склад, ретроспектива, інсталювання),
 • конкуренти Ms Office (інші пакети офісних програм);
 • Ms Office 365 (браузер/декстоп, облікові записи);
 • Ms Outlook (листи, календарі, контакти та інше);
 • Ms Teams (створення та управління чатами, командами та каналами, застосунки);
 • Ms PowerPoint (слайди та їх елементи, анімація);
 • Ms Word (форматування, стилі, таблиці, рисунки, формули);
 • Ms Excel (форматування клітинки, умовне форматування, формули та функцій, графіків і діаграм, операції пошуку та фільтрації даних, зведені дані).


Зображення курсу Розробка ІС рішення економічних задач та реалізації фінансово-облікових функцій (1С)-Мічківський
Кафедра комп'ютерних наук

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з основними економічними поняттями, роллю і місцем інформаційних технологій і систем в управлінні економічним об’єктів, класифікацією інформаційних технологій і систем, можливостями платформ розробки ІС рішення економічних задач та реалізації фінансово-облікових функцій (наприклад, «1С:Підприємства 8») та оволодіння навичками роботи в цьому середовищі розробки програмного забезпечення.

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення:

 • економічні поняття, роль і місце ІТ і ІС в управлінні економічним об’єктом.
 • класифікація ІС (ERP, CSRP, CRM, CPM, HRM, EAM, EDMS / ECM, Workflow / BPM та інші),
 • основні функції та можливості сучасних ІС що використовуються в управлінні економічним об’єктом (від компаній SAP, Oracle, Microsoft, 1С та інших),
 • Програмування/розробка на платформі «1С: Підприємства 8» (синтаксис вбудованої мови програмування, інтерфейсні та прикладні об’єкти, елементи конфігурації та середовища розробки),
 • основні конфігурації на базі «1С: Підприємства 8» (1С УВП, 1С УТ, 1С ERP та інші).
 • навички роботи з обліковими інформаційними системами.

Зображення курсу Аналіз даних-Мічківський
Кафедра комп'ютерних наук

Аналіз даних охоплюють такі задачі, як перетворення, зберігання, аналіз, моделювання та отримання інформації при прийнятті рішень на основі фактичних даних.

В ході вивчення дисципліни Аналіз даних ми сконцентруємо свою увагу на вивчені напрямку Data Mining де найчастіше вирішує завдання:

 • Кластеризація – це групування об'єктів (спостережень, подій) на основі даних (властивостей), що описують сутність об'єктів. Об'єкти усередині кластера повинні бути "схожими" один на одного і відрізнятися від об'єктів, що увійшли в інші кластери. Чим більше схожі об'єкти всередині кластера і чим більше відмінностей між кластерами, тим точніше кластеризація.
 • Класифікація – встановлення функціональної залежності між вхідними і дискретними вихідними змінними, що відповідають певним класам. За допомогою класифікації вирішується завдання віднесення об'єктів (спостережень, подій) до одного з заздалегідь відомих класів.
 • Асоціація – виявлення залежностей між пов'язаними подіями, що вказують, що з події X слідує подія Y. Такі правила називаються асоціативними. Вперше ця задача була запропонована для знаходження типових шаблонів покупок, що здійснюються в супермаркетах, тому іноді її ще називають аналізом споживчого кошика (market basket analysis).


Зображення курсу Системи та методи прийняття рішень - Мічківський С.М.
Кафедра комп'ютерних наук

Метою вивчення дисциплін є ознайомлення з основними системами та методами прийняття рішення (зокрема: використання "розумних" процедур вибору найкращої з декількох можливих альтернатив, методи оцінки критеріїв альтернатив та застосування функцій цінності; застосуванні систем і методів прийняття колективних рішень, голосування на виборах, рішення, що приймаються в невеликих групах),  визначення основних принципів та технології організації людської системи переробки інформації.
В ході вивчення дисципліни розглядаються: визначення множини Еджворта-Парето, лінійна згортка, лексикографічне впорядкування, МАІ, принцип де Кондорсе, правило більшості голосів, метод Борда, метод "мозкового штурму", метод Делфі


Зображення курсу SQL-Мічківський
Кафедра комп'ютерних наук

Метою курсу є формування знань та навичок використання SQL (Structured query language), як базової мови формування запитів та обробки даних реляційних баз даних (та змішаних моделей даних на базі реляційних).

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення:

   • формувати запити мовою SQL, відповідно до стандарт SQL-92 (запити командою SELECT, різного рівня складності);
   • створювати та заповнювати/змінювати базу даних мовою SQL;
   • використовувати інструменти роботи з реляційною СУБД Microsoft SQL Server Management Studio та Microsoft SQL Server;
   • використовувати теорію реляційних баз даних в ході їх проектування та експлуатації;
   • порівнювати діалекти мов SQL для різних СУБД (наприклад: Transact-SQL для Microsoft SQL Server,  PSQL для Firebird).

 

Зображення курсу Дискретна математика-Мічківський
Кафедра комп'ютерних наук

Дискретна математика – галузь математики, що вивчає властивості будь-яких дискретних структур. В ході оволодіння матеріалами дисципліни студенти вивчають наступні галузі науки: теорія множин, відношення, елементи комбінаторного аналізу, графи, бінарні відношення та інші.