Менеджмент логістичного сервісу_Пазєєва Г.М.
Кафедра управлінських технологій

«Менеджмент логістичного сервісу» є вибірковим  освітнім компонентом складової навчального плану . Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальності, що входить до галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, освітньої програми «Управління логістичною діяльністю». Вивчення цієї дисципліни дозволить здобувачам сформувати індивідуальну освітню траєкторію.

Здобувачі отримують теоретичні знання організації та технологій менеджменту надання логістичних послуг у різних сферах підприємницької діяльності, методи розрахунку економічної доцільності та ефективності функціонування сервісних фірм; уміння планувати та контролювати діяльність підприємств, що надають логістичні послуги, приймати оптимальні рішення з урахуванням специфіки конкретної галузі; навички використання нормативно-довідкової літератури при плануванні надання сервісних логістичних послуг на підприємствах виробничої та невиробничої сферах.