2023-2025_Управлінська економіка_Мосійчук Тетяна
програма МВА

Курс   «Управлінська економіка» формує знання закономірностей розвитку сучасної економіки та загальних принципів поведінки економічних агентів в умовах ринку, закладає фундамент вивчення механізму управління на рівні бізнес-організації, формує практичні навички щодо обґрунтування прийнятих рішень та управління бізнесом.

Посилання на літературу : https://livekrokedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rudavkal_krok_edu_ua/Eq303-8C0XBChXCFuKkIgUgB3KRYHGlsdwQMuR1PtODlHw?e=xVxz2v2023-2025_Управління в організаціях_ Оксана Демченко
програма МВА

Цей курс допоможе розвинути теоретичну та практичну базу в галузі управління та лідерства, а також побудувати взаємозв'язок між ключовими функціями керівника. Дозволить внести якісні зміни у вашу управлінську практику за умови активного використання запропонованих концепцій, теорій та інструментів. Особливістю курсу є те, що слухачі можуть опрацювати проблемні зони зі своїх організацій/департаментів для детального обговорення та пошуку рішень у рамках навчання.


2023-2025_Організаційна поведінка_Лемещук Руслан
програма МВА

Метою вивчення дисципліни «Організаційна поведінка» є отримання знань про основні практичні аспекти, особливості та закономірності поведінки людей в організації, розвиток ключових умінь, як управляти індивідуальною поведінкою та спільною діяльністю, як оцінювати, розкривати та розвивати потенціал як персоналу, так і організації в цілому, як розбудовувати співпрацю та управляти продуктивністю команд за допомогою сучасних та прикладних інструментів управління взаємодією та розвитком в сучасній організації.