Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб стати ефективним викладачем дистанційного навчання (он-лайн тьютором). Тому у курсі представлено як концепції електронного навчання, так і процеси і інструменти, які потрібні для управління, організації та створення контенту для дистанційного навчання.