Дисципліна "Клінічна фармація та фармацевтична опіка" викладається для студентів ВНЗ спеціальності "Фармація"